Våre hovedprodukter:

Trafotesting

Preventiv testing minsker faren for transformatorfeil!


Mange av trafoene i Norges distribusjonsnett har stått i drift langt over serviceintervallet de opprinnelig ble produsert for. Ved å utføre preventiv testing vil faren for transformatorfeil reduseres betraktelig. 

Olje brukes vanligvis i transformatorer både for isolasjon og kjøling. Rutinemessig testing av oljen sier mye om den generelle tilstanden, og kan brukes for å bestemme hvor ofte preventivt vedlikehold skal utføres.

 

Les bl.a. fagartikkelen som er publisert i Energiteknikk.

© Copyright 2019 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør