Fagprat

0

SIL manual

Tormatic har i en årrekke levert bl.a. sikkerhetsreleer og Ex barrierer fra GM International. I tillegg til innovative kvalitetsprodukter har denne leverandøren også utmerket seg ved å utarbeide svært godt og nyttig faglig stoff – bl.a. en SIL-manual som nå har kommet i 4. opplag! Denne boken er også i Norge delt ut til fornøyde kunder som finner svar på utfordrende oppgaver innen systemsikkerhet relatert til standardene IEC61511 og IEC61508.

 

Senioringeniør Tore Guldbrandsen har i denne forbindelse opparbeidet seg gode kunnskaper på området og deler her betraktninger rundt den nye versjonen av IEC61511 som ble fullført i juli 2016 – et sammendrag av de viktigste endringene som kan ha betydning for deg!

 

Introduksjon

IEC61511 Ed. 1.0 ble lansert for første gang i 2003 og var da basert på prinsippene i standard IEC61508 Ed. 1.0 som først ble utgitt i 1998. Denne standarden ble så erstattet med IEC61508 Ed. 2.0 i april 2010, og IEC61511 Ed. 1.0 er nå erstattet med IEC 61511 Ed. 2.0 fra februar 2016 med del 1 og senere i juli 2016 med hele utgivelsen inkludert del 2 og 3. Dessverre har det blitt oppdaget noen feil i del 1, det er derfor gitt ut en rettelse på dette (IEC61511-1: 2016 / COR1: 2016) som kan lastes ned via: https://webstore.iec.ch/publication/25880

 

Det bør understrekes at IEC61508 har klart mer fokus på de som produserer og utvikler sikkerhetsutstyr/instrumentering og systemer, mens IEC61511 er i hovedsak brukt av sluttbruker/fabrikk/prosjekter som innfører SIS i prosessindustrien.

Aksepten for IEC61511 varierer rundt om i verden, men i mange land (f.eks. Norge, Storbritannia, Belgia m.fl.) er det en godt etablert standard for instrumenterte sikkerhetssystemer i prosessindustrien. Det er ikke et juridisk krav i seg selv, men det å implementere god praksis er faktisk et juridisk krav!

 

Kortfattet sammendrag

Noen viktige endringer i IEC61511: 2016 utgivelsen:

  • Sikkerhetsrisikovurdering SKAL gjennomføres! Cybersikkerhet blir et dominerende krav! Ref. veiledninger i: ISA TR 84.00.09, ISO / IEC 27001: 2013 og IEC62443.
  • Sikkerhetskravspesifikasjonene (SRS) har 29 krav som SKAL beskrives pr. instrumenterte sikkerhetsfunksjon (SIF).
  • Bypass krav og kompenserende tiltak skal beskrives.
  • Sikkerhetsmanual for alle enheter, delsystemer og komplette systemer kreves.
  • Minimums arkitekturbegrensninger (HFT) har blitt forenklet og er nå basert på 2H i IEC61508: 2010. Alternativt kan 1H i IEC61508: 2010 fortsatt brukes.
  • Sluttbrukers komponentpålitelighet – kvaliteten på historiske data må nå bevises i henhold til strengere krav, veiledning i ISA TR 84.00.04: 2015 og Namur NE130
  • Alle som leverer produkter eller tjenester i livsløpsfasen SKAL ha et funksjonelt sikkerhetsstyringssystem (FSM) og demonstrere samsvar med kravene i IEC61511: 2016.
  • Endringer/modifikasjoner SKAL ikke begynne før en uavhengig funksjonell sikkerhetsvurdering er gjennomført og godkjent.
  • Under drift og vedlikeholdsfasen, SKAL en periodisk funksjonell sikkerhetsvurdering utføres av en eller flere uavhengige kompetente personer som ikke er involvert i drift og vedlikehold av det samme SIS-systemet.

IEC61511: 2016 standarden er fortsatt en «ytelsesbasert» standard, selv om mange definisjoner har endret seg til å bli mer restriktive med bruk av ordet SKAL gjennom deler av standarden.

 

Les hele artikkelen her...

 

 

Flere nyheter


 

0

Ny katalog 2022

Les vår oppdaterte produktkatalog her...

Les mer
0

Eliaden 2022

31. mai – 2. juni 2022 arrangeres Eliaden, en av Norges største fagmesser, på NOVA Spektrum.

Les mer
0

Smartreleer

Kritiske applikasjoner krever bruk av SIL 3 sikkerhetsreleer! Ved å kunne diagnostisere både aktiv og passiv last i sløyfen tas sikkerheten til et høyere nivå!

Les mer
0

SIL manual

Tormatic har i en årrekke levert bl.a. sikkerhetsreleer og Ex barrierer fra GM International.

Les mer
0

Lærerike webinar

Tormatic har i en årrekke solgt egensikker instrumentering og industriautomasjon fra GM International - Ex barrierer, SIL releer, power supplies m.m.

Les mer
0

Sikker fjerntilkobling

De siste par årene har skapt nye utfordringer for mange - hjemmekontorløsninger og reiserestriksjoner gir økt behov for fjerntilkobling.

Les mer