Våre hovedprodukter:

Fjernvedlikehold


Secomeas løsninger dekker alle aspekter av sikkert fjernvedlikehold!

Fra Secomea kan vi levere et "nøkkelferdig produkt" som kombinerer datainnsamling og ekstern tilgang i en enkel og sikker løsning slik at du kan foreta alle typer vedlikehold - korrigerende, forebyggende og prediktivt!

Vi har solgt Secomea-løsninger til en rekke ulike bransjer - eksempelvis aquakultur, infrastruktur, marine, offshore og byggautomasjon!

 

KORRIGERENDE

Med vår fjerntilkobling kan du enkelt koble deg til maskiner og utstyr for å se og kontrollere grensesnitt, feilsøke utstyr og installere oppdateringer. Med ekstern tilgang er maskinene tilgjengelige fra hvor som helst i verden, og du kan løse problemer eksternt uten kostbare, tidkrevende besøk på stedet. Fjerntilgangen er satt opp med sikkerhet som topprioritet og er verdens første sikkerhetssertifiserte løsning for ekstern tilgang. Den er skalerbar og enkel å distribuere, også for ikke IT-dyktige brukere.

  • Feilsøking
  • Omprogrammering
  • Fjernkontroll

 

FOREBYGGENDE

Du kan samle inn data fra maskiner med Secomea Data Collection Module (DCM) for å gjøre forebyggende vedlikehold enklere. Ved å evaluer daglige driftsmålinger kan nedetid forhindres! Data Collection Cloud (DCC)  gir deg mulighet til å organisere og visualisere sanntidsdata på dashbordene for en komplett oversikt over utstyrets status. Forleng levetiden til maskinene, øk effektiviteten og sørg for uavbrutt produktivitet.  

  • Driftsovervåking
  • Operatørassistanse
  • Feilhåndtering

 

PREDIKTIVT

Bruk historiske driftsdata fra maskinene og installasjonene dine for å øke oppetid ved å optimalisere maskinens ytelse og forutsi problemer før de oppstår! Secomeas Data Collection Module (DCM) henter data fra maskinene, og Secomeas Data Collection Cloud (DCC) gjør dataene nyttig for deg og ditt team med intuitive analyseverktøy. DCC forbedrer fokuset ditt på OEE ved å visualisere produksjonsbatchdata i kundetilpassede dashbord for å sammenligne data fra alle enheter, diagnostisere nedetid og øke produktiviteten og forretningsintelligensen.

  • Effektivitetssporing
  • Maskinlæring
  • Feilforebygging

 

SIKKERHETSERTIFISERT LØSNING FOR FJERNVEDLIKEHOLD

Secomea-løsningen ble offisielt sikkerhetssertifisert i henhold til internasjonale standarder tilbake i 2014, som den første og eneste fjernvedlikeholdsløsningen over hele verden. Dette ble gjort for å understreke Secomeas prioritet på sikkerhet!

Se sertifikatet her --> 

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør