In-Situ RDO PRO-X Optisk oksygen sensor

Med Twist-Lock kobling (uten kabel)

RDO PRO-X Oppløst oksygen sensor benytter optisk teknologi (EPA-godkjent RDO-teknologi for Clean Water Act programs) for å måle oppløst oksygen og temperatur i krevende prosessmiljøer. Denne  sensoren krever ingen kalibrering eller kondisjonering før bruk og den benytter ingen membraner. Den utskiftbare RDO Smart Sensor Cap'en lagrer kalibreringskoeffisienter for automatisk og feilfritt oppsett.
Varenr:105196
14802 14802

Løsningen er robust og pålitelig, og den korroderer heller ikke i saltvann. Benytt fleksible kommunikasjonsprotokoller (4-20 mA, Modbus / RS485 eller SDI-12) og integrer sensoren enkelt med PLS-systemer, SCADA, telemetrisystemer og/eller HydroVu webtjeneste for innsamling av sanntidsverdier til ditt system.

Mange fordeler:

  • Lite behov for vedlikehold
  • Robust design
  • Langvarig drift uten behov for kalibrering
  • Automatisk re-kalibrering ved bytte av Smart Sensor Cap
  • Diagnostikk som viser sensorens tilstand
  • Rask respons