In-Situ RDO PRO-X Optisk oksygen sensor

Kabel 10m

RDO PRO-X Oppløst oksygen sensor benytter optisk teknologi (EPA-godkjent RDO-teknologi for Clean Water Act programs) for å måle oppløst oksygen og temperatur i krevende prosessmiljøer. Denne  sensoren krever ingen kalibrering eller kondisjonering før bruk og den benytter ingen membraner. Den utskiftbare RDO Smart Sensor Cap'en lagrer kalibreringskoeffisienter for automatisk og et feilfritt oppsett.
Varenr:103273
3276 3276

Løsningen er robust og pålitelig, og den korroderer heller ikke i saltvann. Benytt fleksible kommunikasjonsprotokoller (4-20 mA, Modbus / RS485 eller SDI-12) og integrer sensoren enkelt med PLS-systemer, SCADA, telemetrisystemer og/eller HydroVu webtjeneste for innsamling av sanntidsverdier til ditt system.

Mange fordeler:

  • Lite behov for vedlikehold
  • Robust design
  • Langvarig drift uten behov for kalibrering
  • Automatisk re-kalibrering ved bytte av Smart Sensor Cap
  • Diagnostikk som viser sensorens tilstand
  • Rask respons